บริการรับผลิตงานเหล็กตามแบบที่ตกลงกับลูกค้ากำหนด หรือร่วมออกแบบกับลูกค้าพร้อมชุบ กัลวาไนซ์ (หากลูกค้าต้องการ) สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการ นอกจาก นี้ยังลดต้นทุนค่าขนส่งระหว่างขั้นตอนการทำงาน โดยรับงานตั้งแต่ขั้นตอน การจัดหาวัตถุดิบการ ตัด การเจาะ การพับ การเชื่อม และการชุบกัลวาไนซ์ จนกระทั่งส่งมอบสินค้า

ข้อดีสำหรับบริการนี้ คือ การลดต้นทุนสำหรับลูกค้า ลดความเสี่ยงเรื่องการส่งมอบงานสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการ ระยะเวลาที่แน่นอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงเรื่อง คุณภาพงาน เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ทั้งนี้เพราะในการทำงานเหล็กเพื่อชุบกัลวาไนซ์นั้น จะต้องมีความรู้เรื่องเรื่อง การเตรียมงานสำหรับชุบกัลวาไนซ์ และลักษณะงาน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบรับรอง (Certification) ควรแจ้งทางบริษัทก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อบริษัท จะได้เตรียมการออกใบรับรองให้ทันวันส่งมอบงาน