www.www.ypgalvanize.com
www.ypgalvanize.com
Demo2 second
www.ypgalvanize.com
Demo2 third
:www.ypgalvanize.com
Demo2 fourth
www.ypgalvanize.com
 
 
       

 

 

รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

วุฒิการศึกษา ปวส.

สามารถใช้โปรแกรม Auto cad / Solid work ได้

 

HOME กลับสู่หน้าหลัก>>